TRANSPORT I LOGISTYKA

Konserwacja zautomatyzowanych magazynów

1. Konserwacja zautomatyzowanych magazynów
2. Inwestujmy w przyszłość w naszych magazynach!
3. Jak powinny przebiegać działania w procesie konserwacji zautomatyzowanych magazynów?
4. Plan konserwacji zapobiegawczej awariom w zmodernizowanym magazynie
5. Pamiętajmy o niezbędnych aktualizacjach wdrożonych systemów.
6. Zadbajmy o pomoc techniczną w aktualizacjach WMS.
7. Inwestycja w żywotność regałów przemysłowych jednym ze składników konserwacji zautomatyzowanych magazynów

Konserwacja zautomatyzowanych magazynów!

Konserwacja zautomatyzowanych magazynów to nieodłączny element funkcjonowania nowoczesnych magazynów. Takie działania to innymi słowy ,,konserwacja przemysłowa”, bez której większość nowoczesnych magazynów nie mogłaby sprawnie funkcjonować. Warto zatem wiedzieć, jak przebiegają procesy konserwacji zautomatyzowanych magazynów.

Inwestujmy w przyszłość w naszych magazynach!

Składnikami nowoczesnego magazynowania są :

  • oprogramowanie, które służy nam do zarządzania procesami magazynowania;
  • zamontowane nowoczesne regały przemysłowe;
  • roboty, które przyczyniają się do stopniowej redukcji zasobów ludzkich.

Powyższe składniki stanowią oczywiście kolosalne usprawnienie żmudnych czynności. Wszystkie zmiany, które wspierają ergonomię pracy wiążą się oczywiście z wydatkami. Koszty związane są nie tylko z kupnem i wdrożeniem oprogramowania lub montażem wspomnianych regałów. Przy tejże inwestycji musimy także wziąć pod uwagę koszty konserwacji regałów. W razie zainfekowania oprogramowania robotów natomiast musimy się liczyć się różnymi cenami przywracania ustawień fabrycznych.

Jak powinny przebiegać działania w procesie konserwacji zautomatyzowanych magazynów?

Zajmując się magazynowaniem, nie możemy przecież pozwolić sobie na to, by wskutek awarii lub innych czynności sparaliżować naszą działalność. Wyróżniamy kilka rodzajów działań, mających na celu utrzymać w sprawności procesy magazynowe. Sprawność tychże procesów wiąże się ściśle z zapobieganiem awarii, a w przypadku ich wystąpienia z planem działania w celu jej zniwelowania. Naszymi celami zatem w tym zakresie powinny być: minimalizowanie wydatków operacyjnych, zadbanie o maksymalną wydajność sprzętu oraz bezpieczeństwo w zakresie instalacji.

Konserwacja zautomatyzowanych magazynów, a zwłaszcza funkcjonujące w magazynie urządzenia i regały, polega na skupieniu się na bieżących uchybieniach sprzętu, a także na działaniach zapobiegawczych. Te ostatnie działania producenci wpisują w instrukcję obsługi urządzeń, w ramach tzw. zaleceń planu konserwacji zapobiegawczej.

Plan konserwacji zapobiegawczej awariom w zmodernizowanym magazynie

By procesy magazynowania przebiegały prawidłowo, należy postępować z urządzeniami zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto istotnym jest ujęcie ogólnych protokołów konserwacji. Istnieje wówczas większa szansa, że żadnego istotnego zabiegu nie pominiemy. Każdą awarię trzeba wstępnie przeanalizować.

Zadania konserwacyjne polegają na regularnym rejestrowaniu parametrów oraz dokonywaniu kontroli elektrycznych. Istotne jest również to , byśmy dbali o czystość urządzeń. Musimy też wziąć pod uwagę aspekt prawny, który pomaga zapobiec wszelkim niebezpieczeństwom podczas wykonywania prac magazynowych przy nadzorowaniu i operowaniu urządzeniem.

Pamiętajmy o niezbędnych aktualizacjach wdrożonych systemów.

Jeśli w Twoim magazynie zostało wdrożone oprogramowanie sterujące procesami magazynowania istotne jest, by na bieżąco monitorować ich stan pod względem wdrożenia aktualizacji. Istnieje na rynku wiele zespołów programistów, którzy w swoim Software Solutions oferują takie usługi. Warto zatem skorzystać ich pomocy i ponieść koszty, ponieważ to zbyt ryzykowne liczyć na przysłowiowych samych siebie, zwłaszcza, gdy nie posiadamy należytych kompetencji.

Takie zespoły pomagają monitorować sprawność oprogramowania sterującego zautomatyzowanym magazynem. Robią to za sprawą pracy nad nowymi funkcjami zabezpieczającymi oraz usprawniając działanie programu. Istotny jest również aspekt bezpieczeństwa, który warto oddać w ręce wykwalifikowanych programistów.

Zadbajmy o pomoc techniczną w aktualizacjach WMS.

Pracownicy software house zawsze są do dyspozycji swoich klientów. Niezbędne jest – rzecz jasna – udokumentowanie takiej współpracy za sprawą podpisania umowy na utrzymanie licencji. Jest to konieczne, niezależnie od modelu, jaki wybieramy. Powyższe działania z pewnością zaowocują stałym dostępem do pomocy technicznej w formie telefonicznej, bądź internetowej.

Co mogą dla nas zrobić? Jak już wspomnieliśmy, umożliwiają dostęp do usprawniających funkcji. Monitorują jednocześnie na bieżąco stan wdrażanych na bieżąco koniecznych do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania aktualizacji. Proces naprawczy ewentualnych uchybień odbywa się zdalnie za sprawą techników, co stanowi nie lada zaletę w kontekście oszczędności czasu. Odbywa się on przy skorzystaniu z wirtualnej sieci prywatnej VPN.

Inwestycja w żywotność regałów przemysłowych jednym ze składników konserwacji zautomatyzowanych magazynów

Powyżej przytoczyliśmy najlepszy z możliwych sposobów zadbania o sprawność oprogramowania, zarządzającego procesami magazynowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności magazynowych, istotne jest również zadbanie o przegląd regałów przemysłowych. Jest to istotne z tego względu, że dobry stan owych regałów warunkuje właściwe przechowywanie towarów. Jak tego dokonać?

Na rynku istnieje sporo firm, oferujących usługi ocenienia stanu regałów oraz ich konserwacji. Porównać można te usługi do przeglądów samochodowych, z tą różnicą, że – że rzecz jasna – taki technik musi udać się samodzielnie na magazyn w celu przeglądu i sporządzeniu raportów z wykonanych czynności. Istotne, by żadne uchybienie nie było zaniedbane. Konserwacja zautomatyzowanych magazynów – jak wnioskować możemy na podstawie niniejszego artykułu – to działania wielowymiarowe.

Jeden komentarz do “Konserwacja zautomatyzowanych magazynów

  • Tak jak np.ze samochodem …Nie zadbamy o wymianę oleju itd to za jakiś czas pojawią się inne usterki .Ważne by od razu reagować,nawet na najmniejszą usterka .

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *