NOWOCZESNE TECHNOLOGIETRANSPORT I LOGISTYKA

Automatyzacja w logistyce

1. Automatyzacja w logistyce kluczem do usprawnienia pracy w nowoczesnych magazynach
2. Czym jest automatyzacja magazynu?
3. Szybciej, sprawniej, wygodniej…
4. Systemy informatyczne gwarancją sukcesu w branży logistycznej
5. Czym jest automatyzacja cyfrowa i jakie korzyści daje jej wdrożenie do Twojego magazynu?
6. Postaw na komfort w swoim działaniu poprzez wdrożenie automatyzacji w logistyce
7. Czym jest fizyczna automatyzacja w logistyce i dlaczego warto ją wdrożyć?
8. Skorzystaj z dostępnych zaawansowanych systemów automatyzacji w logistyce
9. Obszary logistyki, w których warto wdrożyć narzędzia automatyzacji
10. Koszty i amortyzacja narzędzi, usprawniających prace magazynowe – czy to opłacalna inwestycja?
11. Przyszłość w branży logistycznej

Automatyzacja w logistyce kluczem do usprawnienia pracy w nowoczesnych magazynach

W dobie rewolucji przemysłowej mamy do czynienia z szeroko pojętą automatyzacją  pracy niemalże w każdym sektorze gospodarki. Odbywa się to zwłaszcza w tych obszarach, w których do tej pory niezbędne do wykonania określonych zadań były ręce ludzkie. Jednak koszty zatrudnienia pracownika są wysokie, a i tak nie jest on w stanie wykonać możliwie szybko wielu czynności. Niezwykle skuteczne zatem okazuje się wprowadzenie do zakładu pracy systemu automatyzacji. Pozwala to zminimalizować koszty działań, przy jednoczesnej oszczędności czasu i zwiększeniu precyzyjności wykonywanych prac. Wszystko za sprawą zaangażowania dostępnych na rynku narzędzi usprawniających określoną procedurę. Oprócz sektora rolnictwa , budownictwa czy produkcji, branża logistyczna jest dziedziną wiodącą we wdrażaniu wyżej wymienionych działań. Automatyzacja w logistyce jest dziś gwoździem robotyki. Warto zatem poznać dostępne możliwości automatyzacji i dowiedzieć  się jak i kiedy zastosować je w swoim zakładzie pracy.

Czym jest automatyzacja magazynu?

Automatyzacja magazynu to nic innego jak usprawniony przy pomocy nowoczesnych narzędzi proces zagospodarowania i  przemieszczania produktów. Dotyczy to zarówno  samej hali magazynowej, jak i procesu załadunku towaru. Kluczową wartością wdrożenia nowinek technologicznych do tejże dziedziny jest zmniejszenie zapotrzebowania na przysłowiowe ,,ręce ludzkie”. Mówiąc innymi słowy, takim sposobem skutecznie zmniejsza się koszty wykonywanych w magazynach prac, niż przy zaangażowaniu zasobów ludzkich.

Rzecz jasna, personel czuwa nad pewnymi procesami, lecz musi on odpowiednio przeszkolić się i zapoznać z narzędziami usprawniającymi pracę. W projekcie automatyzacji firma z powodzeniem zredukować może pracochłonne czynności, polegające na  powtarzalnych i ciężkich pracach fizycznych. Automatyzacja w logistyce jest zatem kluczem do sukcesu właścicieli hal magazynowych.

Szybciej, sprawniej, wygodniej...

W procesie automatyzacji w logistyce usprawnione może być również sporządzanie raportów, protokołów, a także znacznie przyspieszony proces analizy danych. Czynności fizyczne, polegające na załadunkach paczek coraz częściej  zastępują mobilne roboty. Praca tego sprzętu polega na  przenoszeniu asortymentu z  jednego końca magazynu do strefy wysyłki. Jego oprogramowanie natomiast monitoruje i rejestruje cały proces. Pozwala to również na aktualizację danych z zakresu  wszystkich dotychczas wykonanych czynności.

Systemy informatyczne gwarancją sukcesu w branży logistycznej

Automatyzację magazynu warto rozpocząć od wdrożenia systemu zarządzania magazynem (WMS, skrót od angielskiej frazy warehouse management system). Oznacza on system gromadzenia danych i kontroli zapasów). Wiadomo, że dość kosztowne jest wdrożenie systemów automatyzacji, jednak bezsprzecznie opłaca się ponieść taką inwestycję. Dość skutecznie amortyzuje się ona w przyszłości. Przyszłość automatyzacji magazynu opiera się na robotyce zintegrowanej ze sztuczną  inteligencją (AI, skrót od angielskiej frazy artificial inteligence).

Czym jest automatyzacja cyfrowa i jakie korzyści daje jej wdrożenie do Twojego magazynu?

Technologia automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych to skrót od angielskiej frazy AIDC Automatic Identification and Data Capture. Tak samo jak mobilne kody kreskowe, stanowi to przykład cyfrowej automatyzacji w magazynie. Nadrzędną zaletę automatyzacji procesów cyfrowych stanowi  możliwość integracji z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP, skrót od angielskiego enterprise resource planning ). Dzięki temu wiele prac i procesów, nad którymi do tej pory czuwały wyłącznie ludzkie umysły  zostały zastąpione przez przysłowiowy komputer. Co za tym idzie?

Zwiększyło się bezpieczeństwo i zminimalizowano prawdopodobieństwo uchybień i błędów. Przede wszystkim zaś, w znaczącym stopniu zostały przyspieszone powyższe działania, przy jednoczesnej możliwości redukcji zasobów ludzkich. Technologia AIDC obejmuje identyfikację radiową (RFID, skrót od Radio-Frequency Identification)) oraz  mobilne skanowanie kodów kreskowych.

Postaw na komfort w swoim działaniu poprzez wdrożenie automatyzacji w logistyce

Automatyzacja w logistyce znacząco poprawia komfort pracy, a także usprawnia obsługę klienta i obniża koszty operacyjne. Automatyzacja cyfrowa wymaga – jak już zostało nadmienione –  znacznych kosztów, które przeznaczyć należy na sprzęt, oprogramowanie, konieczne  umowy serwisowe i konserwację. Należy też liczyć się z czasem, jaki trzeba przeznaczyć na przeszkolenie pracownika, który w czasie swojej pracy nie generuje zysków, a uczy się wykorzystywać wdrażane oprogramowania. To wszystko jednak dobrze rokuje na przyszłość przedsiębiorstwa.

Czym jest fizyczna automatyzacja w logistyce i dlaczego warto ją wdrożyć?

Automatyzacja fizyczna polega na wykorzystaniu technologii z zamiarem zminimalizowania potrzeby na zasoby ludzkie w wykonywaniu określonych działań.  Służą ku temu różne narzędzia, których wdrożenie do Twojego magazynu przynosi korzyści długoterminowe. Zostaną one przybliżone za moment. Automatyzacja magazynu w ujęciu ogólnym odbywa się w sprzężeniu  oprogramowania i technologii, takich jak robotyka i czujniki, służące do automatyzacji zadań. Produkty te sprawnie korespondują z istniejącymi narzędziami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania zapasami.

Jak już wspomniano, przysłowiową ,,dobrą robotę” robi wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS). Usprawnia on ręczne procesy i gromadzenie danych, a także pełni funkcję kontroli zapasów i obsługuje analizę danych. System zarządzania magazynem pozwala na przegląd wszystkich zamówień, które muszą zostać wypełnione w ciągu jednego dnia. Pozwala to użytkownikom wybierać także podobne towary, aby zrealizować wszystkie te zamówienia naraz. Podstawowa automatyzacja polega na zastosowaniu maszyn i pojazdów w celu ograniczenia powtarzalnych zadań.

Skorzystaj z dostępnych zaawansowanych systemów automatyzacji w logistyce

Zaawansowane systemy wykorzystują  natomiast coraz bardziej popularną i dostępną w Europie sztuczną inteligencję i robotykę.  W tym zakresie przykładem jest przenośnik lub karuzela , służące do sprawnego przemieszczania zapasów z  punktu A do punktu B.  Autonomiczne roboty mobilne do ładowarek półkowych, które podnoszą regały z produktami i dostarczają je do ludzi w celu pobrania i posortowania, to kolejne narzędzie, które wdrażane jest do wysoko zaawansowanych magazynów.

Kolejnym przykładem w omawianym zakresie są zrobotyzowane wózki widłowe. Wykorzystują one zaawansowaną sztuczną inteligencję. Jej przykładem są kamery i czujniki do poruszania się po magazynie i przekazywania lokalizacji każdego wózka widłowego do internetowego portalu śledzącego.

Obszary logistyki, w których warto wdrożyć narzędzia automatyzacji

 • w zakresie odbioru towaru  – możliwość zastosowania zintegrowanego oprogramowania (również sprawnego na urządzeniach mobilnych). Przechwytuje, przetwarza i przechowuje dane, które mają wpływ na zautomatyzowane pracy w dalszych i we wcześniejszych etapach;
 • jeśli chodzi o zwrot towaru – automatyzacja obejmuje wdrożenie przenośników. Usprawnia to procedury przetwarzania zwrotów wraz z  odkładaniem ich na wyznaczone miejsca;
 • w procesie kompletacji, sortowania i konsolidacji towaru, zaangażowanie wyłącznie pracy rąk ludzkich jest kosztowne i czasochłonne. Autonomiczne roboty mobilne zwiększają wydajność i szybkość tychże procesów poprzez systemy AS i RS (skrót od angielskich fraz Automated Storage and Retrieval System, oznaczających pobieranie i przechowywanie towaru);
 • w uzupełnianiu zasobów magazynu – polegające na wdrożeniu narzędzia do śledzenia zapasów, umożliwiając w ten sposób automatycznie ponowne zamówienia Gdy pozycja magazynowa wskazuje na brak towaru, który zawsze musi widnieć w asortymencie (np. w przypadku magazynów marketów), system automatycznie wyzwala żądanie zamówienia i oznacza je do zatwierdzenia. Zautomatyzowane uzupełnianie zapasów może pomóc w zapobieganiu kosztom przeładowania i utracie zapasów w wyniku zepsucia i kradzieży;
 • w procesie opakowywania –  etap pakowania w realizacji zamówienia ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na wysokie koszty ręcznych działań, ale i na wpływ materiałów opakowaniowych na środowisko. Zautomatyzowane systemy pakowania i kartonizacji pomagają zredukować koszty. Wykorzystywane są do tego algorytmy do określenia najlepszego rodzaju opakowania wysyłkowego na podstawie atrybutów produktu (np. trwałości), wymiarów i kosztów materiałów, co też korzystnie wpływa na środowisko:
 • podczas wysyłki – zautomatyzowane systemy wysyłkowe wykorzystują przenośniki, wagi, czujniki wymiarów, drukarki i aplikacje do określania dostępnych przewoźników, szacowania stawek wysyłki i naklejania etykiet na paczki do wysyłki.

Koszty i amortyzacja narzędzi, usprawniających prace magazynowe – czy to opłacalna inwestycja?

Szacuje się, że okres użytkowania układnic magazynowych wynosić może od 20–25 lat. Jednak należy pamiętać, że by osiągnąć taki czas eksploatacji urządzeń, trzeba poddawać je regularnym serwisom i przeglądom. Co do realnych zalet wdrożenia automatyzacji w logistyce należy uznać bezsprzeczną oszczędność miejsca, aniżeli w tradycyjnym magazynie. Ponadto w dłuższym przedziale czasu wdrożenie automatyzacji sprzyja zmniejszeniu kosztów za energię elektryczną. Odbywa się to zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których konieczne jest funkcjonowanie chłodni i mroźni.

Warto podkreślić, że czynności wykonywane przez dziewięć wózków widłowych wraz z dziewięcioma operatorami, mogą z powodzeniem być zastąpione przez jedynie trzech pracowników, sterujących pracą układnicy magazynowej na trzech stacjach roboczych. Wielu właścicieli magazynów – ze względu na oszczędności –  posiłkuje się wynajmowanymi UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego). Okazuje się jednakże, że ów koszt znacznie przewyższa wydatki na zautomatyzowane systemy składowania, choć  – rzecz jasna – amortyzacja w tym przypadku odbywa się na większej przestrzeni czasowej.

Przyszłość w branży logistycznej

Automatyzacja w logistyce pomoże rozwiązać problem niewystarczającej powierzchni magazynowej, a także  nieefektywnych operacji magazynowych i zniweluje pracę rąk ludzkich. Szacuje  się, że na Zachodzie sprzedaż detaliczna towarów drogą Internetową, osiągnie w ujęciu długoterminowym poziom 500 miliardów dolarów. Zwiększa to tym samym popyt na usługi magazynowe. Cięcie kosztów, związanych z redukcją zasobów ludzkich ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zrównoważenia zapotrzebowania na więcej przestrzeni i usług. Pomaga to też w rozwiązaniu trudności związanych z zatrudnieniem i zatrzymaniem jedynie wykwalifikowanej siły roboczej. Niezaplanowanie tych trendów może kosztować więcej niż wydatki związane ze stopniową automatyzacją magazynową.

3 komentarze do “Automatyzacja w logistyce

 • Mądry artykuł. Ułatwienie pracy nie tylko tzw,,biurowym pracownikom,,Zmniejszenie czasu pracy na zbędne rzeczy ,a usprawnienie systemu pracy, to chyba każdemu jest na rękę.

  Odpowiedz
 • Pamiętam jak kilka lat temu jeszcze w firmie, w której pracuje nie było żadnego systemu automatyzacji. Zarządzenie magazynem było wtedy utrapieniem. Nikt nie wiedział, gdzie co dokładnie się znajduje, bajzel był niesamowity. Od kiedy szef zainwestował w program magazynowy, wszystko zaczęło mieć ręce i nogi. Oczywiście bez szkoleń pracowników do obsługi programu też się nie obeszło, ale teraz praca jest znacznie przyjemniejsza i łatwiejsza. Nie wyobrażam sobie już pracy w magazynie bez takiego systemu.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *