ARCHITEKTURATRANSPORT I LOGISTYKA

Jak zaprojektować magazyn? Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu hali magazynowej

1. Jak zaprojektować magazyn?
2. Zasilanie i media w magazynie
3. Layout magazynu
4. Strefy magazynu
5. Strefy załadunku i rozładunku
6. Strefy komplementacji zamówień
7. Strefa wysyłek
8. Strefa przyjęć
9. Strefa magazynowania

Jak zaprojektować magazyn?

Magazyny to obiekty przystosowane do przechowywania towarów i materiałów, które wymagają ochrony przed żywiołami i czynnikami zewnętrznymi, a więc jak zaprojektować magazyn, aby spełniał nasze wymagania? Hale magazynowe powinny być zaprojektowane tak, aby pomieścić ładunki materiałów, które mają być składowane, sprzęt przeładunkowy, stanowiska operacyjne: odbioru i wysyłki oraz potrzeby personelu obsługującego magazyn.

W zależności od przeznaczenia magazynu oraz specyfiki branżowej, projekt magazynu powinien być zaplanowany tak, aby jak najlepiej uwzględniał wymagania usług biznesowych oraz produktowych, które mają być przechowywane i obsługiwane. Ekonomia nowoczesnych magazynów spowodowała, że towary są przetwarzane w minimalnym czasie.

Zaprojektowanie powierzchni magazynu jest trudnym wyzwaniem dla projektanta, dlatego ważne jest, aby była to osoba doświadczona, specjalizująca w tego rodzaju projektach.

Już na etapie początkowym projektu magazynu, należy wziąć kilka szczególnych kwestii pod uwagę:

  • możliwość rozbudowy magazynu w przyszłości,
  • swobodne reorganizacje magazynu,
  • bezpieczeństwo.

Zasilanie i media w magazynie

Odpowiednie zaprojektowanie linii energetycznych, ilość gniazd i ich rozmieszczenie do podłączenia urządzeń oraz kanalizacja i odpływy w magazynie, stanowią kluczowe elementy funkcjonalnego i wydajnego magazynu.

Istotnym elementem każdego magazynu jest odpowiednie oświetlenie, które zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy. Rozmieszczenie oświetlenia uzależnione jest od wielkości przestrzeni, do której światło ma docierać oraz mocy używanych źródeł światła.

Warto postawić na energooszczędne żarówki LED w celu optymalizacji kosztów energii. Źródło światła powinno mieć odpowiednio dostosowaną liczbę lumenów, dzięki czemu doświetli odpowiednio dużą przestrzeń oraz temperaturę barwową, która przełoży się na lepszy komfort pracy oraz wydajność.

Layout magazynu

Hala magazynowa powinna spełniać warunki bezpieczeństwa nie tylko dla pracowników, ale i magazynowanych towarów, zapewniając przy tym komfortowe warunki pracy, co przekłada się na większą produktywność. Szczególnie ważne jest zastosowanie odpowiednich materiałów do budowy magazynu, w zależności od terenu, na którym będzie znajdował się magazyn. Z pewnością należy odnieść się do panujących warunków pogodowych, sięgając w historię do kilku lat wstecz.

Stworzenie layoutu magazynu (układ magazynu), to wstępny etap projektowania hal magazynowych. Szczególnie ważne jest, aby zastosować się zasad łatwego przemieszczania i załadunkowych z uwzględnieniem maszyn i urządzeń, również tych zautomatyzowanych lub do łatwego ich wdrożenia w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby aleje, korytarze były stosownie szerokie.

Strefy magazynu

Szczególnie ważne jest, aby odpowiednio dobrze zaprojektować strefy magazynowe, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia powstawania przerw w załadunkach i rozładunkach. Podstawowe strefy w magazynach to:

  • strefy załadunku i rozładunku,
  • strefy komplementacji zamówień,
  • strefa wysyłek,
  • strefa przyjęć,
  • strefa magazynowania.

Strefy załadunku i rozładunku

Strefy załadunku i rozładunku, często zintegrowane, tj. w przypadki, kiedy obszary przeznaczone do załadunku i rozładunku są rozmieszczone bezpośrednio na bokach magazynu, w taki sposób, że operacje załadunkowo-rozładunkowe odbywają się bez konieczności przemieszczania się do innych pomieszczeń.

Odpowiedni dobór rodzaju doków magazynowych oraz ich rozmieszczenia (bram do podjazdu aut dostawczych) jest elementem, który usprawni procesy przyjęć i wysyłek. Doki mogą być oddzielone rampą pośrednią lub połączone z budynkiem.

Rampy pośrednie stosuje się w przypadku, kiedy istnieje zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa magazynu, spowodowane przyjmowaniem towarów niebezpiecznych (ADR). W takim przypadku proces przyjęcia towaru wymaga dodatkowych procedur.

Doki połączone z budynkiem umożliwiają bezpośrednią dostawę do wnętrza magazynu, co może usprawnić i przyspieszyć procesy załadunku i rozładunku. Stosuje się w nich systemy szczelnych zamknięć, aby nie doprowadzić do zmian środowiskowych w budynku magazynu.

W obu przypadkach doków stosowane są systemy podnośnikowe, które dopasowują się wysokością do auta dostawczego, w celu bezproblemowego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

Strefy komplementacji zamówień

W zależności od przeznaczenia i sposobu funkcjonowania magazynu, mogą pojawić się strefy komplementacji zamówień. Stosowane są w przypadkach, kiedy zmieniana jest konfiguracja magazynowanego towaru, np. przepakowanie na mniejsze części lub dołączenie do innych towarów.

Strefa wysyłek

Strefa wysyłki powinna być rozmieszczona odrębnie, tak, aby zapewnić odpowiednio szybki proces ruchu i operacji. Jeżeli strefa wysyłki oddzielona jest od strefy przyjęć, to należy zastosować odrębne strefy załadunku i rozładunku. Jeżeli strefa wysyłki jest położona blisko strefy przyjęć, to można zastosować wspólną strefę załadunku i rozładunku. W takim przypadku trzeba brać pod uwagę utrudnienie przepływu towarów oraz jego kontroli, czy problemy z ruchem urządzeń i pojazdów.

Strefa przyjęć

Strefa przyjęć powinna być odpowiednio oddzielona od pozostałej części magazynu, a jej powierzchnia musi być odpowiednio duża, aby bezproblemowo można było przyjmować, przetwarzać, kontrolować jakość i sortować towary. Towar ze strefy przyjęć trafia do strefy magazynowania, a więc droga do tej strefy również powinna być zaprojektowana tak, aby proces przemieszczenia towaru odbywał się bezproblemowo.

Strefa magazynowania

Strefa magazynowania jest przestrzenia przeznaczoną do składowania towarów. Magazynowanie towarów może się odbywać przez układanie towarów na posadzce, układając w stos i bloki lub na regałach. Rodzaj sposobu magazynowania uzależniony jest głównie od rodzaju towaru oraz czasu jego składowania.

Składowanie towaru na posadzce z ułożeniem w stos jest szybkim sposobem na ułożenie towaru, ale wadą tego rodzaju składowania jest trudny dostęp do towarów ułożonych pod spodem. Obecnie sposób ten przestał funkcjonować w nowoczesnych magazynach, zwłaszcza z systemami automatyzacji magazynowania.

Składowanie towarów na regałach metalowych jest obecnie najlepszą formą magazynowania towarów, ponieważ pozawala na dokładne zaplanowanie rozmieszczenia towaru, dzięki czemu mamy szybki dostęp do towarów. Dodatkową zaletą jest możliwość składowania na dużych wysokościach bez uszkodzeń.

Rozmieszczenia regałów w strefie magazynowania z uwzględnieniem przestrzeni manewrowej dla wózków i urządzeń pozwala na szybki ruch i funkcjonowanie tej strefy.

Jeden komentarz do “Jak zaprojektować magazyn? Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu hali magazynowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *