NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Przetwarzanie myśli na tekst

1. Czy możliwe jest przetwarzanie myśli na tekst? Co na to naukowcy?
2. Na czym polega proces przetwarzania myśli na tekst?
3. Zaskakujące wnioski

Czy możliwe jest przetwarzanie myśli na tekst? Co na to naukowcy?

Nowatorski sposób na przetwarzanie naszych myśli na słowo pisane do niedawna z pewnością nie przyśniłoby nam się nawet w najśmielszych snach. Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego  w San Francisco dokonali przełomu w tejże materii. Dowiedli oni, że istnieje możliwość sprzężenia komputera z mózgiem człowieka. Tym samym możemy już z powodzeniem przetwarzać fale mózgowe na słowo pisane. System opracowany przez kalifornijskich naukowców zamienia aktywność neuronową na tekst, a możliwość błędu wynosi co najwyżej 3%. To dobre rokowania, zważywszy na fakt, że w przypadku oryginalnej transkrypcji mowy granica błędu oscyluje również wokół powyższej wartości. Przetwarzanie myśli na tekst jest zatem możliwe.

Na czym polega proces przetwarzania myśli na tekst?

By omawiany proces przebiegał prawidłowo i efektywnie, amerykańscy naukowcy opracowali zespół algorytmów, które działają na wzór naszego mózgu. Ten model pozwala na przekazywanie neuronowych sygnałów z określonymi słowami. By dowieść powyższym tezom, zaangażowano do badań cztery osoby, które zgodziły się na umieszczenie specjalnych elektrodów wewnątrz czaszki. Ich zadaniem jest zmonitorować, na ile mózg jest aktywny na elektryczne bodźce. Badane osoby czytały na głos proponowane teksty, przy jednoczesnym badaniu ich aktywności neuronowej. W następnej kolejności sieć posługiwała się tymi informacjami, by dowieść która z aktywności neuronowej może być związana z narządem mowy. Mamy tu na uwadze przede wszystkim sposób artykułowania spółgłosek i samogłosek. Naukowcy obserwowali również możliwość występowania bezpośrednio po sobie określonych typów słów oraz sposób budowy zdań.

Zaskakujące wnioski

Im dłużej trwały opisane powyżej badania, tym bardziej badacze zaczęli dochodzić do wniosku, że sieć neuronowa może w pełni przetwarzać myśli na mowę i to ze skrajnie niskim (około 3%) wskaźnikiem błędu. Co prawda obecnie sztuczna inteligencja jest w stanie obsłużyć jedynie pojedyncze zdania w tekście do 250 słów, jednakże ten poziom błędu na ten moment robi spore wrażenie. Profesjonalnie bowiem, transkrypcja mowy człowieka wynosi  w przybliżeniu 5%.. Transkrypcja w  tym przypadku oznacza sposób zapisu głosek danego wyrazu przy pomocy znaków graficznych. Musi minąć trochę czasu, aby omawiana technologia weszła do codziennego użytku. Z pewnością wówczas nastąpiłby przełom w dziedzinie takiej jak choćby kryminalistyka. Tak czy inaczej: rokowania w tejże materii są bardzo korzystne!

2 komentarze do “Przetwarzanie myśli na tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *