NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Ile kosztuje RPA?

1. Ile kosztuje RPA? Kiedy warto automatyzować procesy biznesowe?
2. Realne korzyści i ewentualne utrudnienia płynące z wdrażania automatyzacji w Twojej firmie
3. W jakich branżach wdrożenie RPA jest najbardziej opłacalne?
4. Ile kosztuje RPA? Dlaczego tak istotne jest precyzyjne dokonanie analizy biznesowej?

Ile kosztuje RPA? Kiedy warto automatyzować procesy biznesowe?

Jeśli chcemy zadbać o automatyzację pracochłonnych procesów w naszym zakładzie pracy, to musimy się liczyć z kosztami tego przedsięwzięcia. Właściciele firmy, od których uzyskaliśmy najlepiej dobraną dla naszych potrzeb technologię pobierają kwoty pieniężne za licencję oprogramowania. Ile kosztuje RPA? Jeśli nawiążemy współpracę z BluePrism, to prawdopodobnie miesięcznie uiścić musielibyśmy 5000 funtów. Analitycy, z którymi podejmiemy się analizy powinni pomóc nam w ustaleniu, czy określone działania naszego przedsiębiorstwa, wykonywane do tej pory przez zasoby ludzkie, warto zastąpić sztuczną inteligencją. Może się bowiem okazać, że potencjalne koszty licencji systemów automatyzacji przewyższałyby wynagrodzenia, które uiszczalibyśmy pracownikom za zrealizowane projekty.

Pamiętajmy, że na realne zyski liczyć możemy wówczas, gdy do zautomatyzowania mielibyśmy większe procesy i do przetworzenia mamy spory wolum danych. Deweloperzy, którzy projektują jakieś usprawnienie dla naszej firmy są zobligowani do oszacowania, o ile ich wdrożony system automatyzacji będzie w stanie przyspieszyć codzienne procesy. Wzmożonemu monitoringowi podlegać mogą takie czynności jak na przykład fakturowanie lub wprowadzania prostych danych, których przetwarzanie można by właśnie zautomatyzować.

Realne korzyści i ewentualne utrudnienia płynące z wdrażania automatyzacji w Twojej firmie

Najważniejszym celem wdrażanych rozwiązań automatyzacji karkołomnych czynności jest ich usprawnienie. Obecnie deweloperzy pracując nad możliwie najlepszym rozwiązaniem dla konkretnej firmy, wykorzystują czasem kilka oprogramowani. Jeszcze do niedawna potrzebowaliśmy scalania nawet kilku technologii, co było niezwykle pracochłonne i kosztowne. Dziś możliwe jest wykorzystanie jednego narzędzia , co znacznie skraca czas wdrażania usprawnienia. Jeśli mielibyśmy mówić o uchybieniach, jakie do tej pory napotykamy podczas automatyzacji procesów w zakładach pracy jest choćby aspekt prawny. Regulowałby on udostępnienie danego systemu operacyjnego.. Ponadto proces, który zautomatyzowaliśmy może się nieco różnic od wykonywanego manualnie. Korzystając z usprawnień, wyciągamy dane z określonej bazy danych lub web serwisu i nie zawsze jest to możliwe do wykonania. Przykładem jest proces, który wykorzystywałby dane z aż trzech systemów zewnętrznych, w których nie mielibyśmy możliwości skorzystania z baz danych. Jeśli zatem pracownicy danej firmy nie udostępniliby bazy bazy deweloperom, wówczas maja oni dostęp jedynie do interfejsu użytkownika.

W jakich branżach wdrożenie RPA jest najbardziej opłacalne?

Wśród branż, w których dostrzegamy największy potencjał w realizacji technologii RPA wymienić możemy:

  • branża finansowa;
  • działy Human Resources;
  • produkcja;
  • motoryzacja.

Oczywiście najrealniejsze korzyści zwrotu przedsięwzięcia widzimy w większych firmach, w których za realizację prac manualnych odpowiadają setki osób. Ważna jest integracja między zautomatyzowanymi  procesami  a działem deweloperskim. Pozwoli to bowiem na sprawne eliminowanie błędu. Korespondencja z działem Supportu to podstawa w utrzymaniu procesów automatyzacyjnych w sprawności, a także potencjalne realizacje nowych usprawnień (na przykład w formie aplikacji) lub optymalizacji. Pamiętajmy, że każda technologia wymaga stałego monitoringu i wdrażania na przykład aktualizacji. Roboty ponadto potrzebują często przebudowy i tutaj trzeba się liczyć z dodatkowo poniesionymi kosztami. Zainteresowana firma powinna jednak być skłonna do udostępnienia interfejsu, by było to możliwe. Interfejs w informatyce i elektronice tłumaczymy jako narzędzie, które pozwoliłoby nam na scalenie ze sobą kilku urządzeń. Bez interfejsu nie byłaby możliwa współpraca.

Ile kosztuje RPA? Dlaczego tak istotne jest precyzyjne dokonanie analizy biznesowej?

RPA przynieść może korzyści tylko wtedy, kiedy prawidłowo przeprowadzimy analizę biznesową. Przykładem uchybienia i nietrafienia z projektem byłby na przykład proces finansowy firmy X, w której ręcznie sprawdzamy, czy faktury zostały opłacone. Robot czynność sprawdzenia faktur wykonywałby w przeciągu od 3-5 minut. Jeśli zautomatyzowanie tego procesu miałoby być opłacalne, to musielibyśmy ,,zlecić” robotowi pieczę nad przeprocesowaniem około 20 tys. faktur. Byłoby to niestety fizycznie nierealne, a wszystko z powodu nieprawidłowo wykonanej analizie biznesowej. Po prostu za winowajcę należy uznać tego, kto nie sprawdził dokładnie w początkowym etapie wdrażania automatyzacji możliwości technicznych w konfrontacji z oczekiwaniami biznesu. Pamiętajmy zatem o rzetelnych działaniach i zaangażowaniu odpowiedniej ilości doświadczonych analityków, a unikniemy ewentualnej porażki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *