NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Co to jest RPA?

1. Co to jest RPA? Czy Robotic Process Automation to przyszłość technologiczna?
2. Ewolucja RPA – od makra po automatyzację biznesowych procesów
3. Jakie znamy najpopularniejsze dotychczasowe narzędzia automatyzujące pracę?
4. Co to jest RPA? Jak wygląda proces wdrożeniowy systemu i kto nad nim czuwa?

Co to jest RPA? Czy Robotic Process Automation to przyszłość technologiczna?

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że za sprawą rozwoju dziedziny science life w wielu branżach  zastąpimy pracę człowieka (zarówno fizyczną jak i też umysłową) technologią o enigmatycznej nazwie RPA. Rozwińmy najpierw ten skrót. Pochodzi on od angielskiej frazy Robotic Process Automation. W wolnym tłumaczeniu oznacza on ,,automatyzację zrobotyzowanych procesów”. Na podstawie tego tłumaczenia możemy podjąć się obszerniejszego wyjaśnienia dziedziny. Bezsprzecznie jest to technologia przyszłości, która ma na celu ułatwić pracę na każdym polu oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w branżach, w których do tej pory było to niewyobrażalne. Wszelkie działania powtarzalne, takie jak analizy czy przetwarzanie danych oraz montaż półproduktów. Coraz popularniejsze wdrażanie procesów automatyzujących wynika oczywiście z  faktu chęci oszczędności oraz przyspieszenia działań w wielu dziedzinach. Ponadto robot software’owy jest wydajniejszy, nie będzie chorować, narzekać ani też chodzić na urlop. Co to jest RPA? Dlaczego warto nabierać doświadczenia w tej dziedzinie?

Ewolucja RPA – od makra po automatyzację biznesowych procesów

Pomysły i marzenia o przyspieszeniu pracy w wielu dziedzinach pojawiały się właściwe od powstania pierwszego zakładu pracy, w którym potrzebowaliśmy sporych nakładów ze strony rąk ludzkich. Jak wcześniej właściciele firm w kontakcie ze specjalistami radzili sobie z wdrożeniem jakichkolwiek udogodnień w swoim zakładzie pracy? Przede wszystkim parę lat wstecz wykorzystywaliśmy możliwości technologiczne bardziej prymitywnych aplikacji

Dzięki tym aplikacjom postęp w redukcji zasobów ludzkich oraz w przyspieszeniu działań był niestety bardzo karkołomny. Należało później utrzymać te narzędzia w użytkowaniu, by za sprawą ich obserwacji wyciągnąć odpowiednie wnioski odnośnie do logiki biznesowej danej automatyzacji. Monitorowano również kod aplikacji w konfrontacji z czynnościami, jakie zautomatyzowaliśmy. Jeśli zautomatyzujemy określone czynności, to celem oprogramowania RPA będzie przyspieszenie tych procesów. Oprogramowanie to funkcjonuje na zasadzie scalenia narzędzi i zintegrowania pól działań do utrzymania aplikacji. Nadrzędną zaletą jaką powinniśmy wyszczególnić jest klarowna i widoczna logika określonego procesu. Jeśli na przykład projektujemy, możemy ułatwić sobie pracę programami, które działają na zasadzie scalonych schematów, wiążących się w logiczną całość. Co istotne, by poznać funkcjonowanie oprogramowań wspomagających pracę czy działanie aplikacji, nie potrzebujemy analizować ich kodu, dlatego jesteśmy w stanie dość szybko przyswoić metodologię działania systemów.

Jakie znamy najpopularniejsze dotychczasowe narzędzia automatyzujące pracę?

Zaznaczmy, że dział robotyki jest zbiorem przeróżnych technologii, które wzajemnie ze sobą korelują. Zazwyczaj wdrażając jakieś usprawnienie (automatyzację) korzystamy z mniej lub bardziej zaawansowanych oprogramowań. Wśród najpopularniejszych z nich wymienić możemy wspomniany UliPath, Blueprism, ElecroNeek, Laserfiche, Helpsystem. Całkowicie nie wyeliminujemy zasobów ludzkich na skutek wdrożenia powyższych technologii, ponieważ nad procesami zawsze będą musieli czuwać przeszkoleni pracownicy. Niektórych czynności manualnych również  nigdy nie zastąpimy robotyką i zawsze będą je wykonywać ręce ludzkie. Do przykładowych zadań powierzonych człowiekowi mogą być:

  • dostarczanie wejściowych danych (ang. input) tj. np. faktur w formie pliku Excel, mailowo lub innego pliku;
  • wdrażanie aktualizacji w bazie danych;
  • zlecenia zapłat oraz wszelkie operacje na danych.

Dzięki oprogramowaniu Robotic Process Automation wykonywane są za nas czynności wyjściowe w różnej formie (output) . Co ciekawe, od pracownika nie wymagamy umiejętności technicznych, a programy RPA są dość przystępne i możliwe do opanowania przez większą część wirtualnych użytkowników.

Co to jest RPA? Jak wygląda proces wdrożeniowy systemu i kto nad nim czuwa?

Czynnościami wdrażania oprogramowania RPA zajmują się wykwalifikowani analitycy. Najpierw analizują oni, czy automatyzowanie danych procesów jest w ogóle opłacalne i czy mogłoby przynieść potencjalne korzyści dla firmy. Oprócz analityków RPA mamy również do dyspozycji usługi wykwalifikowanych deweloperów. Ich zadaniem jest zaangażowanie w projektowanie oraz programowanie narzędzi na na polu deweloperskim. Następnie wykonujemy testy, którymi imitujemy działanie robotów w procesach produkcyjnych, by wreszcie  gotowe do działań narzędzia trafiły na linię produkcyjną. Na tym etapie pałeczkę przejmują kontrolerzy, którzy między innymi przedzielają kolejne zasoby.  

Na czym to polega? Kiedy dostrzegają zbyt wiele działań do procesowania, starają się dostosować kolejne usprawniające pracę narzędzia. Wszystko w celu kolejnych usprawnień pracy. Istotną pozycję zajmuje również tzw. SME (Subject Matter Expert). Jest on ekspertem odnośnie do danego procesu, z którym deweloper jest ściśle sprzężony. Zadaniem dewelopera jest również sprawowanie pieczy nad wdrożonymi przez siebie rozwiązaniami. Może również – jeśli zajdzie taka potrzeba – urozmaicać swoje usprawnienie w nowe narzędzia oraz naprawić ewentualne błędy.    

Widzimy zatem, że potrzeba nam na tym polu zaangażowania mnóstwa ludzi o zróżnicowanych kompetencjach i ich ścisła współpraca. Zazwyczaj na wdrażanie rozwiązań RPA pozwolić sobie mogą większe korporacje. Dział robotyki może być zarówno wewnętrzną strukturą firmy oraz skorzystać też można z usług szeroko pojętej robotyki firm zewnętrznych, świadczących takowe usługi. Zazwyczaj zespół specjalistów takich firm świadczy usługi serwisowania  oraz czuwa nad pracą wdrożonych oprogramowań. Istnieje pojęcie takie jak hypercare (ang. ,,szczególna opieka).  To nazwa określająca okres do miesiąca od wdrożenia oprogramowania przez dany software house, kiedy to dostosowujemy robota do określonego produkcyjnego środowiska. Pracownicy software house’u są wówczas zobowiązani do poprawy ewentualnych uchybień lub wdrożenia potrzebnych udogodnień.

2 komentarze do “Co to jest RPA?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *