NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Co to jest life science?

1. Co to jest life science? Czym zajmuje się ta branża?
2. Jak dzielimy branżę science life?
3. Na co ma wpływ omawiana dziedzina?

Co to jest life science? Czym zajmuje się ta branża?

Jeśli chcemy w najprostszy sposób zdefiniować dziedzinę Life Science, to zwróćmy uwagę na na tłumaczenie tej frazy z języka angielskiego. Life science to zaawansowana nauka o żywych organizmach. Jest to jednakże synteza kilku dyscyplin współczesnej nauki, do której zaliczamy: biologię, genomikę, biotechnologię, proteomikę, biofarmację, biomedycynę oraz bioinformatykę. Konfrontacja  dziedzin nauki, które wymieniliśmy staje się coraz bardziej owocna i dobrze rokuje na przyszłość w dziedzinie nowych wynalazków.

Mamy świadomość, że większa część ludzi to absolutni sceptycy co do takiego typu wiedzy, chcący karmić się iluzją bezpieczeństwa w wiedzy, którą do tej pory przekazały im podręczniki szkolne i tzw. autorytety. Co więcej, tacy ludzie w swym zuchwalstwie  często kpią z nowoczesnej nauki, nie przyjmują nowości i faktu, że tak naprawdę świat goni do przodu! Z festiwalem zuchwalstwa i waśni społecznych mieliśmy do czynienia całkiem niedawno, kiedy to władze krajów najbardziej podatnych na manipulacje gwarantowały ludziom bezpieczeństwo po szczepieniu przeciw covid-19. Sceptyków i ludzi poszukujący ,,drugiego dna” niejednokrotnie nazywaliśmy,,foliarzami” lub nawet (o ironio) ,,płaskoziemcami”. Czy słusznie? Z pewnością warto poznać badania, nad którymi  patronat obejmują najbardziej prestiżowe  ośrodki w krajach szeroko rozwiniętych. Co to jest life science? Jaka jest prawdopodobna przyszłość ludzkości?

Jak dzielimy branżę science life?

Dziedzinę life science naukowcy dzielą na kilka gałęzi:

 • biologię;
 • medycynę;
 • inne, NOWE ZAGADNIENIA, o których w krajach słabiej rozwiniętych mówi się mało lub w ogóle i odwołuje wyłącznie do wiedzy, którą zawarły tzw. autorytety (lekarze, profesorzy nauk) w traktatach naukowych ogólnodostępnych.

Ostatnia gałąź, którą wymieniliśmy skupia się na elementach wspólnych dla większości organizmów (np. genetyka), przy jednoczesnym wdrożeniu nowych technologii. Wymieniamy wśród nich:

 • biotechnologię, czyli wszelkie biologiczne systemy, dzięki którym chronimy środowisko;
 • bioinżynierię; to gałąź biotechnologii, poprzez którą odpowiadamy sobie na pytania z zakresu ekonomicznych oraz technicznych zagadnień. Zagadnienia te dotyczą procesów biotechnologicznych, które prowadzimy w skali przemysłowej. 
 • nauki pokrewne, np. bioetykę. Jak sama nazwa mówi, jest to interdyscyplinarna nauka o wymiarze etycznym. Zakładamy tutaj jakie działania w badaniach nad organizmami żywymi są dopuszczalne, a które wywołują kontrowersje;
 •  nawet kilkadziesiąt innych specyficznych nauk, w których wykorzystujemy nowoczesne i niezwykle kosztowne narzędzia laboratoryjne na przykład: mikroskopy, czytniki mikropłytek itd.

Jednego możemy być pewni. Celem interdyscyplinarnej nauki, jaką jest life science jest zdecydowane poprawienie standardów życia populacji. By poprawić ten standard, to z definicji też populacja ziemska powinna ulec zmniejszeniu, a wiele czynności powinno zostać zrobotyzowanych i zautomatyzowanych.

Na co ma wpływ omawiana dziedzina?

Dziedzina life science przede wszystkim ma służyć poprawieniu jakości życia. Wśród przykładowych celów, które możemy wymienić na tym polu są:

 • powstawanie nowych i skutecznych leków;
 • wdrożenie zaawansowanych sprzętów medycznych;
 • leczenie za pomocą użycia komórek macierzystych;
 • rozpoznanie genotypu jednostki;
 • zapłodnienie pozaustrojowe;
 • możliwości wczesnej diagnostyki chorób oraz skuteczne wyleczenie pacjenta bez skutków ubocznych;
 • polepszenie życia osób starszych;
 • umożliwienie populacji korzystanie z nowoczesnych urządzeń, dzięki którym będziemy mogli samodzielnie skontrolować stan zdrowia.

Rozwój branży Life Science wymaga wykwalifikowanych pracowników z kierunkowych wykształceniem, których wciąż jest zdecydowanie za mało. Między innymi właśnie w tej dziedzinie zarobki należą do jednych z najwyższych na rynku światowym.

2 komentarze do “Co to jest life science?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *