OGRODNICTWOPRZEMYSŁ SPOŻYWCZYROLNICTWO

Pestycydy

1. Czym są pestycydy?
2. Podział pestycydów
3. W jakiej postaci zazwyczaj występują pestycydy? Jakie są intencje ich podaży?
4. Niepożądane następstwa stosowania pestycydów w uprawach rolnych
5. W jaki sposób pestycydy docierają do roślin? W jakich produktach można ich najwięcej znaleźć?
6. Produkcje ekologiczne ratunkiem w żywieniu wolnym od pestycydów

Czym są pestycydy?

Najogólniej ujmując, pestycydy to uzyskane syntetycznie  środki ochrony roślin (łac. pestis – szkodnik i cedeo – niszczyć). Środki te nie funkcjonują w środowisku naturalnym. Są to ksenobiotyki, a więc jak sama nazwa sugeruje – środki obce, lecz jednocześnie inwazyjne. Z chemicznego punktu widzenia, pestycydy składają się z jednych lub kilku związków chemicznych. Zawierają jeden lub kilka związków chemicznych i mają one charakter destrukcyjny dla szkodników, ale i nie tylko. Stąd owe kontrowersje wokół ich zastosowania. Będzie o tym mowa w niniejszym artykule.. Ponadto, by można je było zaaplikować, zawierać muszą tzw. substancje pomocnicze. Są nimi wszelkie rozcieńczalniki lub rozpuszczalniki. Zarówno za sprawą substancji czynnych tych środków, jak i wspomnianych pomocniczych pestycydy mają bezsprzecznie szkodliwy wpływ na organizmy żywe. Intencje ich użycia są jednak dobre. Mają wszak niszczyć organizmy jedynie te niebezpieczne dla człowieka.

Podział pestycydów

Pestycydy możemy podzielić według kilku kryteriów. Przyjrzyjmy się najpierw strukturze chemicznej pestycydów. Istnieją zarówno pestycydy organiczne i nieorganiczne. Organicznymi pestycydami są na przykład związki chloroorganiczne, tj. na przykład środek owadobójczy DDT. Jego czas rozkładu liczy minimum trzydzieści lat. Związki pestycydowe nieorganiczne to na przykład insektycydy arsenowe i fluorkowe. Znanym na rynku środkiem, egzemplifikującym ten pierwszy związek jest zieleń paryska, natomiast ten drugi –  kryolit. Ze względu na zastosowanie pestycydów wyróżniamy  fungicydy (niszczące grzyby, które atakują hodowane rośliny) oraz zoocydy, stosowane w przypadku eliminacji szkodników. Najpopularniejsze z nazewnictwa są jednak herbicydy, które niszczą chwasty w uprawach rolnych.

W jakiej postaci zazwyczaj występują pestycydy? Jakie są intencje ich podaży?

Na rynku dostępne są pestycydy w różnej formie. Najpopularniejsze są w formie: aerozolu, różnych koncentratów, proszków czy zawiesin.
Założenie aplikacji pestycydów były początkowo dobre. Miały one unieszkodliwiać i redukować organizmy niebezpieczne dla życia człowieka i zwierząt. Niestety owa jednozadaniowość wymknęła się spod kontroli i współcześnie już wiemy, że pestycydy są dla człowieka rakotwórcze,  toksyczne i mutogenne. W całym rozrachunku jednakże pestycydy mają działanie zbawienne. Przede wszystkim wydłużają termin ważności żywności w procesie transportu i magazynowania. Powodują również niszczenie patogenów i chwastów osaczających rośliny uprawne oraz zwiększają płody rolne.

Niepożądane następstwa stosowania pestycydów w uprawach rolnych

Do najczęstszych skutków ubocznych długoterminowych stosowania pestycydów należą:

– zmiany hormonalne,

– nowotwory,

– choroby układu oddechowego,

– upośledzenie centralnego układu nerwowego.

Najczęstsze natomiast niepożądane działania, pojawiające się bezpośrednio w trakcie stosowania pestycydów to:

– zatrucia pokarmowe,

– osłabienie i zawroty głowy,

– alergie skórne.

W jaki sposób pestycydy docierają do roślin? W jakich produktach można ich najwięcej znaleźć?

Pestycydy przemieszczają pomiędzy różnymi składnikami środowiska. Do roślin zazwyczaj docierają poprzez oprysk oraz w następstwie poprzez system korzeniowy. To, na ile będzie szkodliwe działanie środka zawierającego pestycydy, zależy od gatunku rośliny, wielkości dawki oraz od rodzaju pestycydu. Wiadome też, że środki te szczególnie niebezpieczne są dla kobiet w ciąży i karmiących oraz dla dzieci do 15 roku życia. Wraz z promocją spożywania dużej ilości warzyw i owoców dociera do ludzkich organizmów wiele szkodliwych pestycydów. Rzecz jasna, że producenci żywności zobowiązani są przestrzegać tzw. okresów karencji, dlatego to nieco ratuje sytuację.

Produkcje ekologiczne ratunkiem w żywieniu wolnym od pestycydów

Należy zawsze mieć na uwadze, że każda ilość podaży pestycydów wraz z pożywieniem jest dla człowieka zagrożeniem. Z pomocą przychodzą nam jednak coraz popularniejsze uprawy ekologiczne.  Takie uprawy prowadzone są bez stosowania środków pestycydowych. Warzywa i owoce z takich upraw dostępne są w renomowanych sklepach stacjonarnych, bądź internetowych. Minusem takiej żywności jest oczywiście jej wysoka cena, zważywszy na fakt, że przy tradycyjnej formie produkcji nie da się uzyskać dużej ilości produktu. Producenci zatem by wyjść ,,na swoje”, muszą te ceny zawyżać.

Jeden komentarz do “Pestycydy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *