NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Trendy technologiczne

Trendy technologiczne w przedsiębiorstwach
Metaverse
Sztuczna inteligencja
Chmura
Elastyczność specjalistów IT
Decentralizacja architektury oraz ekosystemów
Modernizacja systemów

Trendy technologiczne w przedsiębiorstwach

Zidentyfikowano trendy technologiczne, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorstwa w nadchodzących miesiącach. Istotne jest to zwłaszcza w 2023 roku i w kolejnych latach. Te trendy są oparte na trzech podstawowych filarach napędzających rozwój technologiczny: zarządzaniu technologią, bezpieczeństwie cyfrowym i modernizacji platform – które stanowią fundamenty dla firm. Jednakże, wraz z tym, pojawiają się także nowe innowacje technologiczne, a wprowadzanie ich wymaga zachowania równowagi w działaniach.

Metaverse

Metaverse przechodzi z dziedziny rozrywki do sfery biznesu, gdzie firmy rozwijają modele biznesowe wykorzystujące możliwości wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą interakcjonować z klientami. Przewiduje się, że do 2026 roku około 25% konsumentów będzie codziennie spędzać przynajmniej godzinę w metaverse. Obecnie tylko 30% firm posiada gotowe produkty i usługi, które mogą tam zaprezentować.

Sztuczna inteligencja

Zastosowanie sztucznej inteligencji w działalności firm stale rośnie. Algorytmy oparte na tej technologii są zdolne do wykonywania zadań zbliżonych do tych, które wykonują ludzie. Wkraczają one również w obszar podejmowania decyzji, które nie ograniczają się już tylko do prostych obliczeń czy podstawowego przetwarzania liczb. Przedsiębiorstwa korzystające z AI zdają sobie sprawę, że kluczowe jest budowanie zaufania. Wykorzystując technologie musimy zyskać zaufanie klientów, w przeciwnym razie ci nie będą zainteresowani ich wykorzystaniem.

Chmura

Zwiększające się możliwości wykorzystania chmury sprawiają, że niektóre przedsiębiorstwa mają trudności z obsługą wielu zastosowań. wiele z nich już z powodzeniem z nich korzysta. Koncepcja multicloud może stanowić rozwiązanie tego problemu. Jej celem jest zoptymalizowanie złożoności środowisk chmurowych. To dzięki udostępnieniu jednego panelu kontrolnego, który umożliwia dostęp wielu platformom chmurowym do wspólnych usług. Firmy muszą również uwzględniać kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i aspektami prawny przy wykorzystywaniu chmury. Nie wszystkie dane możemy przechowywać i przetwarzać w ten sposób, ponieważ nie wszystkie są dostępne publicznie i nie wszystkie można bezpiecznie przechowywać. Przed tą technologią wciąż istnieje wiele pytań, na które zainteresowane przedsiębiorstwa poszukują odpowiedzi.

Elastyczność specjalistów IT

Dynamiczny postęp technologiczny stanowi również wyzwanie dla profesjonalistów związanych z tą dziedziną. Umiejętności technologiczne szybko się przestarzałają i trzeba być na bieżąco z najnowszymi trendami. Firmy nie mogą zatrudniać nowych pracowników przy każdej zmianie technologicznej, aby sprostać wymaganiom rozwoju. Dlatego obecnie stawia się na elastyczność pracowników, ich chęć do nauki, zdobywania nowych kwalifikacji i dostosowywania się do zmian.

Profesjonaliści nie tylko powinni budować strukturę organizacyjną opartą na umiejętnościach informatycznych, ale również powinni posiadać umiejętności interpersonalne, które umożliwią elastyczny rozwój pracowników w obszarze nowych technologii. To wyzwanie dotyczy nie tylko aspektów technologicznych, ale również wymaga nowego podejścia ze strony wszystkich zainteresowanych.

Decentralizacja architektury oraz ekosystemów

Decentralizacja architektury oraz ekosystemów polega na rozproszeniu władzy, kontroli i zasobów w systemach informatycznych i społecznościach. Oznacza to, że nie ma centralnego punktu zarządzania ani jednego głównego ośrodka decyzyjnego. Zamiast tego, władza i odpowiedzialność są rozłożone na wiele węzłów, które współdziałają ze sobą w celu osiągnięcia celów.

Systemy technologii blockchain stały się kluczowym elementem w procesie tworzenia i monetyzacji aktywów cyfrowych. Ich zastosowanie nie ogranicza się tylko do tego. Blockchain znajduje również zastosowanie w budowaniu cyfrowego zaufania, co stanowi podstawę dla wzrostu wiarygodności firm. Ta technologia oparta na powiązanych ze sobą rekordach za pomocą kryptografii, znajduje swoje zastosowanie w aplikacjach, modelach biznesowych, architekturze IT, systemach, łańcuchach dostaw i cyberbezpieczeństwie.

Modernizacja systemów

Wzglądając na dynamiczne tempo rozwoju technologicznego, utylizacja przestarzałych systemów nie jest opłacalna. Zamiast tego, organizacje preferują strategię ciągłej modernizacji, która łączy istniejące systemy z nowymi technologiami. Jednym z rozwiązań mogących stanowić odpowiedź na to wyzwanie jest technologia mainframe. Dzięki niej, istniejące oprogramowanie możemy wspierać przez wiele dziesięcioleci. Umożliwia to korzystanie z rozwiązań informatycznych, które powstały nawet w poprzednim wieku. Serwery mainframe zapewniają najwyższą dostępną na rynku wydajność, elastyczną skalowalność, wysoką dostępność (HA) oraz nieprzerwane działanie nawet w przypadku poważnych awarii (DR).

Niemniej jednak, firmy nie ograniczają się tylko do tego rozwiązania. Przedsiębiorcy stale poszukują systemów, które mogą być rozbudowywane i uzupełniane wraz z postępem technologicznym, zamiast konieczności ich wymiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *