NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Implanty AI przywracające mowę

Implanty AI przywracające mowę, czyli jak działa interfejs mózg-komputer (BCI)
Badania nad BCI
Wyzwania i nadzieje na przyszłość

Implanty AI przywracające mowę, czyli jak działa interfejs mózg-komputer (BCI)

Od dekad naukowcy pracują nad technologiami, które pomogą osobom sparaliżowanym komunikować się ze światem zewnętrznym. W ostatnich latach postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) znacząco przyspieszył te badania. Prowadzi to do powstania nowych interfejsów mózg-komputer (BCI) o niespotykanej dotąd dokładności i szybkości.

Przełomowe badania naukowe dają nadzieję osobom, które utraciły zdolność mówienia. Nowe implanty oparte na sztucznej inteligencji tłumaczą sygnały mózgowe na mowę i mimikę cyfrowego awatara. Robią to z niespotykaną dotąd dokładnością i szybkością. Dotychczasowe interfejsy mózg-komputer (BCI) były frustrująco powolne, ograniczając komunikację do 14 słów na minutę. Nowe BCI dekodują mowę z prędkością 62 i 78 słów na minutę, zbliżając się do naturalnego tempa rozmowy (około 160 słów na minutę). Te nowe implanty BCI działają na zasadzie tłumaczenia sygnałów mózgowych na mowę lub tekst oraz mimikę cyfrowego awatara. Oznacza to, że osoby, które utraciły zdolność mówienia z powodu wypadków, udarów mózgu lub chorób neurodegeneracyjnych, mogą ponownie komunikować się z otoczeniem w sposób naturalny i intuicyjny.

Badania nad BCI

Zespół Francisa Willetta z Uniwersytetu Stanforda opracował BCI, który interpretuje aktywność neuronową na poziomie komórkowym i przekłada ją na tekst. Pacjentka Pat Bennett, cierpiąca na stwardnienie zanikowe boczne, testowała BCI z ograniczonym słownictwem (50 i 125 000 słów). W pierwszym przypadku BCI działał 3,4 razy szybciej niż wcześniejsze modele, z błędem 9,1%. W drugim przypadku błąd wzrósł do 23,8%, ale nadal 3 na 4 słowa były interpretowane poprawnie.

Zespół Edwarda Changa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco zastosował elektrokortykografię, rejestrując aktywność tysięcy neuronów. Pacjentka Ann, która utraciła mowę po udarze, testowała BCI z słownictwem 1024 słów. Urządzenie generowało 78 słów na minutę z błędem 25,5%. Dodatkowo algorytmy przekształcały sygnały mózgowe Ann na głos i animowany awatar z mimiką twarzy. Głos został spersonalizowany na podstawie nagrań ze ślubu pacjentki.

Wyzwania i nadzieje na przyszłość

Przed udostępnieniem BCI do użytku klinicznego konieczne są dalsze ulepszenia. Naukowcy dążą do stworzenia bezprzewodowych urządzeń o wyższej szybkości i dokładności dekodowania. BCI muszą również zostać przetestowane na większej liczbie osób. Mimo wyzwań, nowe BCI dają realną nadzieję na przywrócenie płynnej komunikacji osobom sparaliżowanym. Szybsze i dokładniejsze interfejsy mogą otworzyć im drzwi do świata, umożliwiając swobodne wyrażanie myśli i uczuć, utrzymywanie relacji i kontynuowanie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *