NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Co to jest system ERP?

1. Co to jest system ERP? Jakim firmom może pomóc?
2. Historia ERP jest długa
3. Z MRP do ERP – rozkwit dziedziny oprogramowań
4. Co to jest system ERP? Jakie korzyści wynikają z wdrożenia ERP w naszym przedsiębiorstwie?

Co to jest system ERP? Jakim firmom może pomóc?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest system ERP? Przede wszystkim jest to oprogramowanie, dzięki któremu możemy zintegrować wszystkie procesy i zasoby naszego przedsiębiorstwa. Systemy ERP cały czas ewoluują i są udoskonalane, a wszystko po to, by usprawniać naszą pracę. ERP jest skrótem od angielskiej frazy Enterprise Resources Planning, którą tłumaczymy jako ,,planowanie zasobów” przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem nowych technologii jest on niezastąpiony. Dzięki niemu jesteśmy w stanie czuwać niemal nad wszystkimi obszarami naszej firmy. Takimi jak:

 • sprzedaż,
 • finanse,
 • księgowość,
 • kadry,
 • zaopatrzenie,
 • produkcja,
 • magazyn.

Coś, co warunkuje tak dużą skuteczność omawianego sytemu to możliwość działań na jednej bazie danych. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli na przykład wprowadzimy dane do obszaru handlowego, wówczas zobaczą je również pracownicy związani z innymi działami, np. produkcją, księgowością czy magazynowaniem. Wszystko uzależnione jest od profesji naszego przedsiębiorstwa.

Historia ERP jest długa

Rzadko kto z czynnych użytkowników omawianego oprogramowania zdaje sobie sprawę z faktu, że ich kolebką jest powojenny system MRP. Jest to skrót od angielskiej frazy Material Requirements. Tłumaczymy go jako ,,planowanie potrzeb materiałowych”. Pierwszy z tych systemów programiści opracowali już w 1964 roku. Ciekawostką jest fakt, że jako pierwsi wdrożyli go przedsiębiorcy w firmie Black and Decker. To prężny amerykański producent elektronarzędzi. Właśnie dzięki temu, że jego zarząd nie bał się nowinek technologicznych, przedsiębiorstwo to mogło tak dobrze prosperować. Na wspomnianej marce wzorowali się również inni przedsiębiorcy.

W 1980 roku na skutek wzmożonej komputeryzacji procesów, na wspomniany produkt zdecydowało się około 8000 tys. firm na całym świecie. Dzięki oprogramowaniom MPR, ich użytkownicy ułatwili sobie wiele żmudnych prac i mieli wiarygodny dostęp do kluczowych informacji swojego przedsiębiorstwa. Mogli na przykład określić zapotrzebowanie na półprodukty (tzw. ang. Bill of Materials, w skrócie BOM) i inne potencjalne dostawy. Zatrzymajmy się n moment, by wyjaśnić wspomnianą angielską frazę. BOM  to dokument, dzięki któremu określamy zapotrzebowanie  na  elementy, dzięki którym bez uchybień przebiegnie proces produkcyjny.wszystkie elementy niezbędne do wykonania danego procesu produkcyjnego. MPR umożliwiał bowiem udostępnienie takich informacji jak na przykład aktualny stan zapasów. Pamiętajmy, ze MPR był dopiero zalążkiem programów ERP i dotyczyły jedynie niewielkiego obszaru rynku. System ERP natomiast stosujemy już w każdej dziedzinie biznesu.

Z MRP do ERP – rozkwit dziedziny oprogramowań

Apogeum rozwoju oprogramowania MPR przypada na lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Dlaczego? W tych latach pojawiły się pierwsze komputery o dużej mocy obliczeniowej. Oznaczało to, że od tej pory mogliśmy koordynować dużą ilość informacji, a to utorowało nam drogę do sprawowania pieczy nad wszystkimi elementami przedsiębiorstw. Mogliśmy wówczas stopniowo integrować wszystkie potrzebne czynności. Postęp w dziedzinie zarządzania nastąpił również w skutek rozpowszechnienia internetu. Wtedy to nastąpił rozwój technologii chmurowych oraz aplikacji, dzięki którym my jako pracownicy mamy dostęp do głównej pracy danych. Obecnie zaawansowane oprogramowanie ERP to sprzężone specjalistyczne moduły i aplikacje (czyli usługi). Integrujemy w ten sposób naszą pracę i obsługujemy płaszczyzny firmy, za które jesteśmy odpowiedzialni.

Co to jest system ERP? Jakie korzyści wynikają z wdrożenia ERP w naszym przedsiębiorstwie?

Jeśli mówimy o korzyściach wynikających z z wdrożenia oprogramowania ERP w naszym przedsiębiorstwie, to większość z nich dotyczy oszczędności na wielu płaszczyznach. Wymieńmy je zatem:

 • obniżenie kosztów pracy – dzięki automatyzacji wielu procesów, możemy zredukować liczbę pracowników, za których ponosimy comiesięczne koszty;
 • przyspieszenie podejmowanych decyzji – na tym polu oszczędzamy czas potrzebny na podjęcie konkretnych decyzji. Dlaczego? Podstawowym tego powodem jest korzystanie przez zespół pracowników z modułów BI (business inteligence). Dzięki temu potencjalni decydenci mogą w pełni dowiadywać się stanie przedsiębiorstwa. Na bieżąco bowiem sporządzane są zestawienia, raporty czy diagramy, które możemy na bieżąco interpretować;
 • oszczędność czasu – dzięki wdrożeniu ERP znacznie szybciej przygotowujemy raporty, ewidencjonujemy dokumenty. Również w obszarze kompletacji i konfekcjonowania towaru wykazuje się lepszą wydajność;
 • uniknięcie żmudnych poszukiwań informacji – w tym obszarze możemy sprawnie wyciągać najistotniejsze informacje z zakresu zamówień i potencjalnych sprzedaży. Ponadto szybko orientujemy się o statusach umów z klientami. Wszystko dzięki możliwościom integracyjnym, jakie umożliwiają nam różne aplikacje;
 • oszczędność i mądrość w zagospodarowaniu magazynów – dzięki ERP jesteśmy w stanie znacznie roztropniej wykorzystać przestrzeń magazynową. Program pomaga nam w porządkowaniu naszych działań i minimalizuje bezmyślne i nieefektywne ruchy;
 • ulepszenie kontroli jakości – odbywa się to na przykład na płaszczyźnie obsługi klientów. Dzięki możliwościom sprawnego porządkowania danych, jakie daje nam ERP, możemy przeprowadzać efektywne rozmowy biznesowe. ERP pomaga nam w poprawie dokonywania analiz i interpretowania statystyk odnośnie do konkretnych partii towaru;
 • ERP pozwala nam na zwiększenie efektywności pracy naszych pracowników. Wynika to z faktu, że w łatwy sposób możemy sporządzić i sprawdzić karty pracownicze oraz mierzyć ich wydajność;
 • dzięki wdrożeniu omawianego systemu porządkujemy w przystępny sposób panujący chaos. Eliminujemy również ryzyko poniesienia konsekwencji prawnych. Dlaczego? Dlatego, że możemy z łatwością aktualizować nowelizacje prawne i księgowe. Mamy po prostu bieżący wgląd do fachowej wiedzy. Ponadto wskutek cyfryzacji minimalizujemy sporządzanie papierowej dokumentacji. Ograniczamy w ten sposób dostęp do naszych baz danych osobom postronnym;
 • jeśli prowadzimy działalność produkcyjną, to dzięki ERP redukujemy powstawanie przestojów naszych linii produkcyjnych.

Wdrożenie systemu ERP rozwiązuje problemy różnego typu przedsiębiorstw. O ich wdrożeniu i sposobach użytkowania przeczytacie w kolejnych artykułach. Zapraszamy 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *